Ecodip affaldshåndtering

Ecodip er en produktserie af delvist nedgravede affaldsstationer, der tillader at samle og  "gemme" 2/3 dele af det pågældende affald, under jorden på betryggende vis, indtil det skal transporteres til deponi, forbrænding eller genbrug.

Kundetilpasset

Ecodip er er unikt og feksibelt produkt, der kan tilpasses den aktuelle kundes behov.
Beklædning, lågfarve, indkast typer, låge type, tømnings måde osv.

Kvalitet

Ecodip produktseres i Europa efter højeste kvalitet principper, selve "kroppen" hvoraf 2/3 dele er nedgravet er fremstillet af 1. kl. rotationsstøbt plast. tømmedelen er big bag (som er det mest solgte), alternativt kan der leveres stålbeholder.